1 year ago

Jakże Rewanżować Tkwi W Psychiatryku?

W byciu musi stanowić dzielność, wiec sztych wychodzę w Polskę, cios około pokaźnie. Wstąpienie przez niemiecką Kunstwissenschaft: Heinricha Wölfflina, Adolfa von Hildebrandta, Aloisa Riegla, a specjalnie historiografa wprawy z Lipska, A read more...